Wymagania egzaminacyjne Dorośli DAN

Shodan - Minimum 9 miesięcy i 90 godz. treningu,
uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido dla Instruktorów po zdobyciu 1 kyu
oraz uczestnictwo w Kangeiko.


Dwie pisemne prace Techniki

- Co to jest Aikido?
- Co to jest shugyo?
Munetsuki techniki dowolne minimum pięć technik

Yokomenuchi techniki dowolne minimum pięć technik

Ushirotekubitori techniki dowolne minimum pięć technik

Ryotetori techniki dowolne minimum pięć technik

Hanmi Hantachi Waza techniki dowolne

Bokken Dori obrona przed atakiem bokken minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchi i munetsuki

Jo Kata II 22 ruchy

Randori czterech atakujących (atak dowolny)

 

Nidan - Minimum 18 miesięcy i 50 godz. jako Asystent Instruktora,
uczestnictwo w minimum jednym seminarium Aikido dla Instruktorów po zdobyciu Shodan
oraz uczestnictwo w Kangeiko.


Dwie pisemne prace Techniki

- Historia i przyszłość Aikido Katatori Ganmenuchi techniki dowolne minimum pięć technik

Shomenuchi techniki dowolne minimum pięć technik

Hanmi Hantachi techniki dowolne dwóch atakujących

Jo Dori obrona przed atakiem jo minimum trzy techniki przy każdym ataku: shomenuchi, yokomenuchi i munetsuki

Randori pięciu atakujących (atak dowolny)

 

Sandan - Minimum 30 miesięcy i 100 godz. jako Asystent Instruktora,
uczestnictwo w minimum dwóch seminariach Aikido dla Instruktorów po zdobyciu Nidan
oraz uczestnictwo w Kangeiko.


Dwie pisemne prace Techniki

- Filozofia Aikido Jo Nage rzuty przy użyciu jo techniki dowolne

Kumijo formy jo przeciwko jo (pięć)

Kumitachi formy bokken przeciwko bokken (sześć)

Randori sześciu atakujących (atak dowolny)

 

Yondan - Minimum 42 miesiące i 200 godz. jako Instruktor,
uczestnictwo w minimum dwóch seminariach Aikido dla Instruktorów po zdobyciu Sandan
oraz uczestnictwo w Kangeiko.


Dwie pisemne prace Techniki

Zastosowania Aikido

Wymagana rozmowa z Shihanem
Kihon waza techniki podstawowe pięć minut, techniki dowolne

Henka waza techniki zmienne pięć minut, techniki dowolne

Oyo waza techniki zaawansowane i ich zastosowanie demonstracja dowolna, pięć minut

Metodologia nauczania: kihon waza i oyo waza