Etykieta

Sensej - nauczyciel

Sensei, nauczyciel jest kimś, z kim nowy adept Aikido wiąże się relacją wzajemnego zaufania. Wierzy, że sensei nauczy go sztuki Aikido podług swych najwyższych możliwości.

I wzajemnie, sensei wierzy, że adept będzie ćwiczył bezpiecznie i pilnie, uczył się z całego serca i zachowywał tak jak tego wymaga Aikido. Sensei dosłownie oznacza tego, który urodził się wcześniej. Nie dotyczy to wieku, twój sensei w rzeczywistości może być młodszy od adepta. Urodzony wcześniej oznacza, że sensei wkroczył na ścieżkę Aikido wcześniej i już tam był gdzie dopiera zmierza nowy adept. Sensei jest przewodnikim. Nie trzeba być mu ślepo uległym, ale powinno się okazywać mu szacunek, cierpliwość i posłuszeństwo.
Sensei jest kimś, kto w drodze wielu poświęceń, wyrzeczeń a czasami ryzykując własnym zdrowiem nauczył się tej sztuki walki i zgodził się dzielić nią z innymi. Sensei jest łącznikiem z pokoleniami nauczycieli, aż do O'Sensei i dalej. Traktuj to połączenie jako bezcenny skarb. Gdy twój sensei mówi, słuchaj i patrz uważnie. Nie wszystko na treningu Aikido będzie ci przekazane werbalnie. Nie jest dobrym nauczycielem ten, który odczuwa potrzebę wyjaśniania każdego szczegółu swych instrukcji słowami. Bądź cierpliwy i trenuj pilnie. Wiedza raz osiągnięta stanie się twoją. To jest przekazywanie wiedzy isshin den shin, z umysłu do umysłu.

Etykieta w stosunku do sensei

Etykieta nie jest po prostu martwą tradycją czy zwyczajem: to żywa metoda treningu samego w sobie. Obserwuj ją bardzo uważnie.

  • Zwracaj się do nauczyciela zawsze sensei.
  • Kłaniaj się instruktorowi na powitanie, a także na pożegnanie i zakończenie rozmowy. Kiedy twój instruktor cię wzywa odpowiadaj hai szybko i z szacunkiem.
  • Gdy twój instruktor mówi, słuchaj i patrz bezpośrednio na niego. Gdy ty mówisz do swego instruktora, mów bezpośrednio i uważnie.
  • Japońska tradycja mówi, że uczeń powinien iść nieco z tyłu, po lewej stronie nauczyciela (lewa tylna strona była najtrudniejsza do szybkiej obrony dla wojownika, więc uczeń powinien tam iść by chronić swego mistrza). Gdyby twój nauczyciel nie wymagał zachowywania tego starego zwyczaju, to najlepszy sposób do rozwijania twej zdolności zachowywania odpowiedniego ma-ai (dystansu) i okazania szacunku.
  • Zachowuj takie same zasady grzeczności i bycia zaszczyconym w stosunku do swoego sensei, jakie zachowałbyś w stosunku do każdej innej osoby godnej szacunku.